Regeringskvarteret Rosenbad moderniseras och renoveras för framtiden

I renoveringen ingår bland annat fasadrenovering samt modernisering av tekniska system inne i fastigheterna. Bild: Statens Fastighetsverk, Peter Steen

Text: Annika Wihlborg

Regeringskvarteret Rosenbad i centrala Stockholm genomgår för närvarande en omfattande renovering som bland annat inkluderar fasadrenovering och restaurering av stendetaljer på fasaderna. I renoveringsprojektet ingår även nya tekniska installationer, däribland en ny klimatanläggning. Dessutom ska fastighetens tillgänglighet, logistik och ytskikt förbättras.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1897 till1904. I början av 1980-talet byggdes kvarteret om för Regeringskansliet.  Den övergripande visionen med renoveringen är att Rosenbad ska bevaras, vårdas och underhållas så att dess exceptionella kulturhistoriska värden bevaras på bästa möjliga sätt. Statens Fastighetsverk har bland annat tagit med sig erfarenheter från renoveringen av närbelägna Nationalmuseum in i det här projektet.

 

bild
Rosenbad klassificeras som ett statligt byggnadsminne. Bild: Statens Fastighetsverk, Peter Steen

Fasadutsmyckningar av sandsten ersätts med tidsenliga kopior

Eftersom Rosenbad är ett statligt byggnadsminne och därmed har omfattande antikvariska värden är det viktigt för byggherren Statens Fastighetsverk att gå varsamt fram i renoveringsarbetet. På fasaderna som vetter ut mot Drottninggatan och Fredsgatan finns exempelvis många utsmyckningar av sandsten. Några av dem behöver ersättas med nytillverkade kopior, som tillverkas i Tyskland.

Renovering av fönster, tak och fasader

Under renoveringen, som påbörjades i januari 2019 och beräknas vara klar för inflyttning under 2022, har hela verksamheten flyttat ut från fastigheten. Ambitionen är att målet är efter renoveringen kunna miljöcertifiera Rosenbad enligt Miljöbyggnad silver. Inom ramen för projektet, ska även ett nytt centralt trapphus byggas liksom nya schakt- och teknikutrymmen för installation av tekniska system för VVS, el, data och belysning. Fönster, tak och ytskikt renoveras och de befintliga hissarna förlängs ner till källarvåningen.  Dessutom renoveras såväl fastighetens innergårdar som Rosenbadsparken.

 

bild
Rosenbad genomgår omfattande renoveringsarbeten som färdigställs till januari 2022. Bild: Statens Fastighetsverk, Peter Steen

 

Utmanande renovering under pandemin

–Att renovera byggnader mitt i Stockholms innerstad med höga kulturhistoriska värden och höga säkerhetskrav är i normal fallet en stor utmaning som under pandemin blivit än mer utmanande. Till en början såg vi inte så stora effekter av pandemin men ju längre den pågår desto större blir påverkan på projektet. Vi har precis som andra aktörer haft mycket högre sjukfrånvaro än normalt trots att vi gör allt för att minimera smittspridningen. Detta kommer i slutändan påverka tidplanen och ekonomin men att säkerställa arbetsmiljön är det absolut viktigaste, säger Peter Wallin, fastighetsdirektör på Statens Fastighetsverk.

 

bild