Fasadgruppen ansluter sig till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact

Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppen har som vision att skapa hållbara fasader, för att bidra till ett mer varaktigt och beständigt samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för människor. Som ett led i sitt fortsatta hållbarhetsarbete ansluter sig nu Fasadgruppen till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact.

Genom att ansluta sig till Global Compact ställer sig Fasadgruppen bakom och förbinder sig att verka i enlighet med Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Fasadgruppens hållbarhetsarbete är sedan tidigare kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att integrera Global Compacts principer i verksamheten är en prioriterad och viktig del av Fasadgruppens fortsatta arbete för ett mer ansvarsfullt företagande. Genom kontinuerlig effektivisering av processer, en miljöanpassad kärnverksamhet och ett fokuserat säkerhetsarbete bidrar Fasadgruppen till ett hållbart samhälle.

”Som Nordens största fasadkoncern vill vi även vara en förebild i branschen vad gäller hållbar utveckling, och det känns som ett naturligt nästa steg att vi nu ansluter oss till Global Compact”, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen.

Global Compact är världens största initiativ inom hållbarhet för företag, med fler än 13 500 anslutna verksamheter i över 160 länder.