Nya behandlingsbyggnaden O-huset vinner årets Ljudmiljöpris

O-huset vinner pris för god ljudmiljö. Foto: Anders Bobert

Av Amanda Hardwick

I år går Ljudmiljöpriset till O-huset, den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Ljudmiljöpriset instiftades av Svenska Akustiska Sällskapet 2018 för att uppmärksamma insatser för god ljudmiljö i samhället.

Med O-huset (f d projekt CHOPIN) har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fått 29 000 kvadratmeter nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, 8 interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattar också 8000 kvadratmeter ombyggnad av befintligt sjukhus för preopstop och förlossning. 

– Vi är oerhört stolta över att vi tillsammans med våra samarbetspartners skapat hållbara ljudmiljöer. Ljudmiljön i sjukvårdsprojekt är en av de viktigaste aspekterna eftersom den påverkar hälsan hos både patienter och vårdpersonal. Förutom god samtalskvalitet har ljudmiljön också betydelse för att skapa en så stressfri och lugn miljö som möjligt, säger Vicky Lau, projektchef på Locum. 

Juryns motivering

Ljudmiljöpriset 2021 Beställaren Locum AB har i samarbete med akustikern Kristian Orellana och White Arkitekter skapat en vårdverksamhet med stor fokus på god ljudmiljö för både patienter och personal. Ljudmiljöpriset delas ut av Svenska Akustiska Sällskapet och går till ett projekt eller miljöer där extra insatser har gjorts för att åstadkomma en bra ljudmiljö för de människor som arbetar där eller är där som gäster, kunder eller besökare. Pris