Jönköpings nya rättscentrum blir ett attraktivt tillskott längs med Slottskajen

Jönköpings nya rättscentrum beräknas stå klart sommaren 2022. Bild: Fojab Arkitekter

På Slottskajen vid Munksjön i centrala Jönköping byggs en ny domstolsbyggnad som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Fastigheten beräknas stå klar sommaren 2022 och projektet genomförs i nära samverkan mellan Domstolsverket, Serneke och Castellum.

Text: Annika Wihlborg

Byggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180 arbetsplatser. Säkerheten är viktig i lokalerna, i entrén byggs en säkerhetskontroll och förhandlingssalarna inreds utifrån en genomgående hög säkerhetsnivå. Fastigheten byggs enligt Miljöbyggnad Guld och när den står klar kommer hovrätten och kammarrätten i Jönköping för första gången att husera i en gemensam byggnad.

Fastigheten kommer att bestå av sju våningsplan, varav de fyra översta är reserverade för kontorsytor. Arkitekten har satsat på en hållbar och väderbeständig keramisk fasad, som bidrar till att den nya domstolsbyggnaden blir ett bra komplement till den övriga bebyggelsen längs med Slottskajen. Invändigt används material som återspeglar den småländska skogen, såväl trä som sten. Fastigheten får ett generöst ljusinsläpp via två genomgående inglasade atrier.

bild