HSB deltar i Skellefteå kommuns markanvisningstävling

Mattias Lundström, vd HSB Norr, vill bygga fler bostäder i Skellefteå. Foto: HSB

HSB har en uttalad ambition att bygga fler bostäder i Skellefteå. Som ett led i detta arbete deltar HSB i kommunens markanvisningstävling för området Anderstorg. HSBs förslag vill underlätta för de boende att dels leva ett hållbart liv, dels skapa möjlighet till i rörelse i vardagen genom boendets utformning.

HSB är sedan drygt hundra år en innovativ aktör för människors boendemiljöer och en aktiv byggare av framtidens bostäder. Vi är en del av det lokala samhället och vet därför vilka utmaningar och möjligheter som hållbart bostadsbyggande har.

– HSB vill bidra till Skellefteås positiva utveckling, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr. Tillsammans med kommunen vill vi bygga vidare på Skellefteå som stad och bidra till en hållbar stadsutveckling.

– Just nu deltar HSB i Skellefteå kommuns markanvisningstävling för området Anderstorg, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr. Vårt förslag har två teman; ett hållbart liv samt ett liv i rörelse.

Den första delen syftar till att underlätta för boende att leva mer hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, bland annat genom att ge förutsättning till promenad och cykling istället för bilåkande. Den andra delen syftar till att underlätta för de boende att vara fysiskt aktiva i vardagen, detta till följd av genomtänkt arkitektur både inne och ute, för både barn och vuxna.

HSBs nästa stora satsning i Skellefteå är brf Guldläge, som byggs mitt i stan. Projektet rymmer 87 bostadsrätter i olika storlekar och utformningar och säljstart sker preliminärt hösten 2021.