Smedbyskolan, Norrköpings nya efterlängtade grundskola som står klar 2024

Nya Smedbyskolan i Norrköping har en byggtid på drygt tre år och beräknas stå klar våren 2021. Bild: Norrevo Fastigheter

I maj 2021 togs första spadtaget till Smedbyskolan, en ny F-6 skola i stadsdelen Smedby i Norrköping. Skolan uppförs i två plan och i projektet ingår även en fullstor idrottshall. Den nya skolan är efterlängtad och ersätter de paviljonger där skolverksamheten bedrivs i dagsläget sedan den tidigare skolan revs 2019.

Text: Annika Wihlborg

Den nya skolan, som beräknas stå klar våren 2024, byggs som en F-6 skola med två klasser i varje årskurs. Nya Smedbyskolan ersätter gamla Smedbyskolan, som byggdes på 1960-talet men revs 2019 eftersom den var i dåligt skick. Den nya skolan blir både rymligare och ­ersätter de paviljonger där eleverna går i dagsläget. Upphandlingen av den nya Smedbyskolan blev klar sommaren 2020 men överklagades av en entreprenör och byggstarten har därför dröjt.

bild
Nya Smedbyskolan blir en skola anpassad utifrån modern pedagogik. Bild: Norrevo Fastigheter

Konstnärlig utsmyckning på fasaden

–Pålningsarbetet är klart, för närvarande pågår stomgjutning samt gjutning av bottenplattor. Grundarbetet och stommontage väntas pågå fram till januari 2022. En utmaning i det här projektet är att vi bygger två källarutrymmen under skolan där det ska finnas skyddsrum samt omklädningsrum till idrottshallen, säger Mats Heinemark, bygg- och projektledare på Projektallians, som projektleder byggnationen av Nya Smedbyskolan.

På skolans fasad kommer det att finnas en konstnärlig utsmyckning föreställande en astronaut som kommer att gjutas in i prefabelementen av betong. När skolan är färdigbyggd påbörjas arbetet med att anlägga en ny skolgård, som bland annat kommer att bestå av en konstgräsplan. Nya Smedbyskolan kommer att ligga i en expansiv och populär del av Norrköping med mycket inflyttning. I samma del av staden planeras ytterligare en ny skola. Dessutom ska en befintlig skola, Rambodalskolan, renoveras.

bild