Smidmek bygger ut produktionslokal åt Koenigsegg

JKAB är arkitekt för produktionslokalen och bilderna är renderade utav DMOO. Foto: Peab

Peabbolaget Smidmek har fått uppdraget att expandera en ny produktionslokal till den exklusiva sportbilstillverkaren Koenigsegg. När lokalen, som ligger i Valhall Park i Ängelholm, är färdigställd kommer den att uppgå till 11 000 kvadratmeter.

Smidmek, som är marknadsledande inom projektering, leverans och montering av prefabricerade stommar, har i det här projektet levererat allt från stål- och betongstomme, plåtsandwich och takplåt till ståltrappor och smidesdetaljer. Koenigsegg har ställt höga krav på leveransen i projektet, vilket har påverkat utformningen och designen av produktionshallen.

– Det som gör det här projektet speciellt för oss är att vi har varit delaktiga i allt från produktutformningen till slutmonteringen, säger Mårten Mattsson, avdelningschef på Smidmek.

Byggelement, som också är en del av Peabkoncernen, levererar ett komplett stomsystem i betong till den nya produktionslokalen. Lokalen ägs av PEKO Fastighets AB men är samägd av Peab och Koenigseggs moderbolag.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur Peabbolagen tillsammans kan bidra till det lokala samhället i Ängelholm. Samarbetet med kommunen, Koenigsegg och Smidmek har fungerat otroligt bra, säger Martin Thelin, projektledningschef på Peab Fastigheter.

Bygghandlingsprojekteringen börjar omgående för att klara en montagestart efter årsskiftet. Smidmeks entreprenad i projektet ska stå färdig till september 2022. Produktionslokalen förväntas vara helt klar till mars 2023.