Markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög vinns av Sveaviken

Foto: Ümit Yıldırım/Unsplash

Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög. Priset sattes till 7 210 kronor per byggd kvadratmeterbruttoyta. Den totala köpeskillingen för fastigheterna kommer att uppgå till cirka 51 mkr. Sveaviken planerar att bygga ca 100 lägenheter på platsen.

Bostadshusen kommer att bli synliga från infartsrondellen och två av dem ligger längs Solbjersvägens norra sida i centrala Brunnshög. Byggnaderna planeras med höga arkitektoniska kvalitéer och kommer ritas av olika arkitekter.

Sveavikens markanvisningsförslag har stort fokus på hållbarhet. Sveaviken tror mycket på cirkulärt bostadsbyggande som måste bestå av väldesignade, återbrukbara byggdelar som är enkla både att montera, demontera och transportera. Husen som byggs i Brunnshög kommer att ha en stålstomme av återvunnet stål i enlighet med denna cirkulära princip.  I projektet kommer det även att finnas system för odling på tak, gårdar och inomhus, och en återbrukslokal med verkstad, bytesverksamhet och café. Utöver detta ska ett mindre vindkraftverk monteras på tak och solceller installeras för att komplettera bergvärme och lågtempererad fjärrvärme som tillvaratar överskottsenergi från MAX IV och ESS.