OBOS förvärvar mark för byggnation av 150 småhus söder om Lund

Foto: OBOS

Nu står det klart att medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS förvärvar mark strax söder om Lund. Planen är att skapa en levande stadsdel med 150 bostäder i blandad småhusbebyggelse och med tillgång till service och sociala ytor. Detaljplanen vann laga kraft 2015 och byggstart beräknas ske under 2023.

- OBOS vision är att bygga framtidens samhälle och uppfylla bostadsdrömmar. Mot bakgrund av att sju av tio svenskar vill bo i småhus känns det oerhört kul att få erbjuda än fler skåningar att bo i ett egenägt hus med egen trädgårdstäppa i ett levande område. Här ser vi att vi kommer kunna skapa något för alla generationer och faser i livet, säger Malin Svensson, vd OBOS Kärnhem.

Marken avser ett område om 25 000 kvm BTA. Här planerar OBOS att bygga rad-, par-, och kedjehus samt friliggande villor. Bostäderna kommer att variera i storlek mellan 1- och 1,5-, till 2-planshus om 100–150 kvm. Alla bostäder kommer att ha egna trädgårdstäppor som tillsammans med gemensamma grönytor skapar en lummig atmosfär nära staden.

Projektet är beläget i Stora Uppåkra vid Gamla Lundavägen norr om Hjärup med cykelavstånd och goda kommunikationer till Lunds centrum och med både skolor och service inpå knuten. Under 2023 kommer en större livsmedelsbutik samt padelhall färdigställas ett stenkast från området.

- Vi planerar att bygga ett dynamiskt område med blandade bostäder och fokus på livet mellan husen där grannar kan mötas. Dess unika läge och fördelningen av bostädernas storlekar ger perfekta förutsättningar för unga barnfamiljer och äldre villasäljare att trivas här, säger Anders Bolltoft, Affärsutvecklare OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

     

     

    Bostäderna i Stora Uppåkra kommer, precis som en stor andel av OBOS bostäder och fastigheter, att byggas industriellt i trä för att säkerställa ett hållbart bostadsbyggande. Hållbarhetens alla aspekter, miljömässig såväl som ekonomisk och social är centralt i OBOS utveckling av nya bostäder.

    Säljstart för projektet planeras att ske 2023 med möjlig inflyttning 2024. Området kommer att delas upp i etapper om cirka 30 bostäder vardera.