Hög takt på byggandet i hela Norden

Husbyggnad Norden. Foto: NAVET Analytics

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under tredje kvartalet 2021 visade starka siffror.

Årstakten i Finland var 22 procent, följt av Danmark med 10 procent. I Norge däremot var årstakten oförändrad jämfört med 2020. Totalt för de tre länderna låg årstakten på 9 procent som helhet när man summerar husbyggandet. NAVET Analytics prognos är också positiv och indikerar en ökning med runt 5 procent med Finland som draglok. I Danmark och Finland visar bostäder en positiv utveckling medan lokalbyggandet (bortsett från industrilokaler i Finland) visar en negativ utveckling för 2021. I Norge är situationen den omvända, här går lokalbyggandet starkast medan bostadsbyggandet visar en negativ utveckling 2021, säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.