Skeppsbron – Jönköpings nya stadsdel

Flygbild över hela Södra Munksjön i Jönköping där Skeppsbron sträcker ut sig längs den södra delen av sjön. Södra Munksjön Utvecklings AB.

Vid Munksjöns södra strandkant växer Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron fram. Här kommer det finnas sjönära bostäder, parker och fina promenadstråk. Det blir även butiker, kaféer och restauranger.  

Av SOFIA GAD

Skeppsbron utvecklas i en västlig och en östlig del. Den västra delen av stadsdelen är först ut att byggas.

Byggnationen är redan i full gång och Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, driver och håller ihop stadsutvecklingen av omvandlingsområdet Södra Munksjön där Skeppsbron ingår.

– Vår roll är bland annat att se till att kommunens intressen tillvaratas, till exempel att det finns förskola, hemsjukvård och kultur i olika former. Vi fungerar även som bryggan mellan kommunala förvaltningar, externa parter och intressenter. Gott samarbete och samverkan är en av våra viktigaste uppgifter, säger Jenny Lagström, projektsamordnare & kommunikationsansvarig på SMUAB.

bild
Översiktsbild över den västra delen av Skeppsbron sett norrifrån. Observera att färgerna på byggnaderna inte är med och att parkernas innehåll är förenklat. Bild: Södra Munksjön Utvecklings AB

Utvecklingen av västra etappen av Skeppsbron sker i samarbete med Skanska och HSB. Redan på planeringsstadiet sattes gemensamma ramar och riktlinjer, bland annat gällande arbetet med miljö och hållbarhet. Det har varit viktigt att den som är byggaktör inte endast fokuserar på de egna kvarteren utan även tar ett ansvar för området som helhet, exempelvis parkområden och gator.

bild
Visionsbild över den lilla Parkettparken som hamnar mitt bland kvarteren i den västra delen av Skeppsbron. Här är planen lummiga, blomstrande rabatter och varierad växtlighet. Observera att fasader och byggnader i bilden inte är korrekt gestaltade. Bild: Södra Munksjön Utvecklings AB

Skeppsbron blir en stadsdel för mångfald utifrån social hållbarhet där människans välbefinnande står i centrum. Ambitionen är kvarter med varierat utbud i bottenvåningarna och olika boendeformer där det finns både ytsmarta, mindre lägenheter och lägenheter med generöst tilltagna ytor.

I arbetet med att möta kommuninnevånarnas behov har det varit viktigt att utveckla en god medborgardialog till exempel gällande utformning av parker och andra allmänna ytor. För enklare frågeställningar används ofta webbformulär. Gällande mer komplexa frågor skapas istället fokusgrupper som träffas flera gånger för att över tid diskutera och fördjupa sig inom specifika frågor.

Målet är att skapa en stadsdel full av liv och människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Skeppsbron ska vara en attraktiv del av Jönköping både för boende och besökare.

bild