Skeppsbron - Kvarter 8 - Parketten

Flygbild över hela Södra Munksjön i Jönköping där Skeppsbron sträcker ut sig längs den södra delen av sjön. Södra Munksjön Utvecklings AB.

Parketten är det första av fyra kvarter som HSB Göta kommer uppföra i Skeppsbron. Kvarteret inrymmer 149 hyresrätter varav 60 är trygghetsboenden.

Av SOFIA GAD

I kvarter 8 ligger HSB Parketten med Parkettparken som granne. När allt är klart blir det tre byggnadskroppar utformade som elva hus på mellan tre och åtta våningar. Fasaderna är mestadels i tegel i varma nyanser. För att skapa en unik känsla och variation kommer fönster och balkonger få olika storlek och form. Husen får solceller på taken och söderut blir det rejäla sockelvåningar i botten med en fasad av puts, skiffer och tegel som ger innergården ett skydd. På gården kommer det finnas gemensamma uteplatser, lekytor och grillhörna.

bild
Parketten med trappan upp till den lummiga innergården. Illustration: Render Vision Europe AB

– Vi satte igång att bygga i våras och nu har vi gjutit grunden. Källarplanet är i princip klart, säger Henrik Gustafsson, projektledare på HSB.

Innergården är utformad med stora plattor på gångstråken som går lätt att ta sig fram på, oavsett om man går med barnvagn eller rullator. Regnvatten från taken tas till vara via stuprör till ett bevattningssystem under marken som befuktar gårdens växtplanteringar och grönytor.

Miljö, men även social hållbarhet har stått i fokus. Förutom innergården kommer det även finnas gemensamhetslokaler för att göra det lättare att umgås. I bottenvåningen blir det bageri och kafé som under sommartid öppnar sommarkafé i Parkettparken. Det öppnar även en salong för frisör och hudvård.

– Samarbetet med övriga aktörer har varit viktigt för att skapa ett bra och varierat utbud i bottenvåningen för de olika kvarteren. Det kommer bli en fin atmosfär, säger Henrik.

Genom att erbjuda alltifrån ettor till fyror riktar sig boendet till såväl studenter som seniorer och barnfamiljer. Stort fokus har legat på att skapa ljusa, trevliga planlösningar. De flesta ettor har franska balkonger och övriga har generösa uteplatser. Gavelsfasadernas balkonger är inglasade så att de ska gå att använda året runt.

Delen som är trygghetsboende riktar sig till den som har fyllt 70 år. Lägenheterna är fördelade på tre trapphus och alla trappuppgångar har hiss och breda dörrar. De flesta lägenheterna är tvåor, men det finns även en del ettor. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade för att underlätta för den som har behov av rullator eller rullstol. På bottenvåningen finns parkering för mobila hjälpmedel. Där finns även samvarolokalerna Brasseriet och Biblioteket. En bovärd kommer organisera aktiviteter för dem som vill få ett socialt sammanhang.

Kvarterets garage ligger på källarplanet och rymmer 60 parkeringsplatser. En tredjedel förses med laddstolpe för att underlätta för den som har elbil. På garageplanet finns även 285 cykelplatser och lägenhetsförråd.