Totallösning för lufttät byggnation

Foto: Ruukki

Ruukki lanserar en ny lösning, Ruukki Airtightness Package, som möjliggör energibesparingar och minskar koldioxidutsläppen. Detta lufttäthetspaket ger ägare av industri- och handelsbyggnader möjlighet att både minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen som uppstår i deras verksamheter. Jämfört med en konventionell lösning kan denna lösning leverera en besparing på 30 % på energiräkningen.

bild
Foto: Ruukki

Byggnadsskalet, alltså byggnadens väggar och tak, och i synnerhet deras lufttäthet spelar en avgörande roll för en byggnads energieffektivitet. Hur väggkonstruktionens skarvar till andra konstruktionselement utförs påverkar i stor utsträckning byggnadens lufttäthet. Bra lufttäthet fungerar som en nyckelfaktor för byggnation med låga koldioxidutsläpp eftersom lufttäthetsarbetet inte ökar koldioxidavtrycket över en byggnads livscykel men däremot bidrar till att avsevärt minska CO2-utsläppen under byggnadens användning.

Vårt utvecklingsarbete syftar till att kontinuerligt förbättra byggnaders energieffektivitet genom produkternas lufttäthet. ”Vårt mål är också att 2026 bli det första företaget att erbjuda fossilfria stålprodukter till tak och väggar,” berättar Adam Korol, chef för Building Envelope-affärsenheten på Ruukki Construction.

Sedan 2008 har Ruukki utvecklat energibesparande produkter, som energipaneler, som hjälpt till att förbättra byggnaders lufttäthet. 

bild
Ruukki Life panel. Foto: Ruukki