Årets bok 2021 - Betonghandbok Material

Bild: Svensk Byggtjänst

Vinnaren av Årets bok är korad och utmärkelsen gick till ”Betonghandbok Material”. Årets bok arrangeras för fjärde året i rad och i år stod det mellan tre nominerade böcker, alla utgivna av Svensk Byggtjänst under 2021.

En av Svensk Byggtjänsts böcker utses årligen till utmärkelsen Årets bok av en jury bestående av representanter från byggbranschen. År 2021 nominerades tre böcker där Betonghandbok Material” skriven av Svenska Betongföreningen och Cementa (Styrgrupp från betongindustrin, ett 30-tal olika forskare), tog hem titeln Årets bok.

Betonghandboken innehåller ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och är ett värdefullt redskap för utbildare och personer som arbetar med betong. Boken beskriver materialegenskaperna hos betong samt dess delmaterial och innehåller även beräkningsmodeller för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Denna utgåva beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar. Branschen arbetar ständigt med att förbättra betongens miljöprofil och därför innehåller boken ett helt nytt kapitel som handlar om hållbarhet.

Betonghandbok Material gavs ut för första gången 1980 och reviderades sedan år 1994 och publicerades som utgåva två. Denna omarbetade och utökade tredje utgåva utmynnade i två delar på grund av projektets omfattning. Del 1 utkom 2017 och under 2021 fullbordades verket med utgivningen av del 2.
 

Juryns motivering:

”Kärleksfullt och förtroendeingivande referensverk om materialet betong. Vackert formgivet och med en imponerande hög och jämn nivå är de två delarna en uppvisning av det djupa kunskapsläget om och betydelsen av ett av våra viktigaste byggnadsmaterial.”

Årets vinnare utsågs vid en digital prisutdelning den 19 januari 2022 och valdas av en jury bestående av dessa representanter från byggbranschen:

Herman Arfwedson
Herman är arkitekt SAR/MSA på arkitektbyrån Andersson Arfwedson som han driver tillsammans med Ola Andersson. Han har examen både från arkitektprogrammet på KTH och samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet. Herman har bland annat arbetat med stadsutvecklingen av Solna City, inredning och ombyggnad av kontoret för HSB Norra Storstockholm samt översiktsplanen för Umeås centrala delar.

Viktoria Edelman
Viktoria är advokat och delägare på AG Advokat som är inriktad mot bygg- och fastighetsbranschen. Hon arbetar sedan snart 20 år med entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistelösning och är också flitigt anlitad som föreläsare inom entreprenadrätt. Hon är också medförfattare till boken Entreprenörens aviseringsplikt.

Lars Kaijser
Lars är informatör för Bygginfo på Svensk Byggtjänst och levererar kvartalsmässigt skräddarsydda och uppdaterade nyheter från samhällsbyggnadssektorn inom bevakningsområdet husbyggnad och förvaltning. Han är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH och har ett starkt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Rikard Silverfur
Rikard arbetar som chef för Utveckling & Hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Rikard är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH, och har bred erfarenhet som konsult och byggherre samt av kommunal förvaltning och standardisering.

De två andra nominerade böckerna i Årets bok 2021 var:

1. ”Koden för en bra stad” av Robert Lavelid. 

2. ”Rättsfallsguiden” (Utgåva 2) av Maria Andersson, Gustav Gonelius, Martin Peterson & Claes Sahlin.