Positiv utveckling för byggandet av kontor och handel

Foto: Navet

Enligt affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport presenteras en positiv utveckling för husbyggandet inom kontor, handel och hotell.

Under första kvartalet i år påbörjades projekt till ett värde av närmare 12 miljarder. Skulle takten hålla i sig under resten av året kan det innebära att husbyggandet inom denna sektor kan öka med 60 procent jämfört med helåret 2021. Drivande för utvecklingen är nybyggnadsinvesteringarna medan ombyggandet hittills har utvecklats horisontellt. Det är emellertid riskabelt att bedöma en helårsprognos baserat på ett kvartal menar Magnus Klein som är konjunkturansvarig på Navet. Det finns en risk för att både projekttid och projektstarter påverkas av stigande materialpriser och en risk för cementbrist under senare delen av året menar han.