Nya akutsjukhuset i Västerås ska byggas av NCC

Projekteringen beräknas pågå till våren 2024. Parallellt med projekteringen tecknas succesivt entreprenadkontrakt för fyra projektdelar. Byggstart och första spadtag är planerat till hösten 2022. Illustration: Carlstedt arkitekter

NCC och Region Västmanland inleder nästa steg i samarbetet för att bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås i samverkan. Parterna har nu kommit överens om att genomföra detaljprojekteringen. Ordervärdet uppgår till cirka 250 MSEK.

I augusti 2021 avtalade NCC och Region Västmanland om att bygga Västerås nya akutsjukhus i samverkan. I en första fas har parterna utfört förberedande planering. Nu startar nästa fas med projektering för att i detalj ta fram underlag för vad som ska byggas.

bild
Illustration: Carlstedt arkitekter

– I det här skedet i projektet kommer vår gedigna erfarenhet av att ha byggt många avancerade sjukhusprojekt verkligen till användning för att både processen och slutresultatet ska möta patienternas och personalens förväntningar, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Den 15 februari tog regionfullmäktige i Region Västmanland ett investeringsbeslut om att genomföra det nya akutsjukhuset. Regionens totala budget är cirka 6,8 Mdr SEK, byggnationen är en delmängd av detta.

bild
Illustration: Carlstedt arkitekter

Det nya akutsjukhuset ska byggas för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Sjukhuset planeras innehålla bland annat operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter som kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde.

bild
Illustration: Carlstedt arkitekter

– Nu går vi in i nästa fas i arbetet där vi tillsammans med Region Västmanland fortsätter planera och skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt för att kunna starta byggnationen av de nya vårdbyggnaderna senare i år, säger Henrik Landelius.

bild
Illustration: Carlstedt arkitekter

Ordervärdet för projekteringen uppgår till cirka 250 MSEK och registreras i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.