Antalet stölder från byggarbetsplatser minskar

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggstölderna minskar det är trendbrott efter flera års uppgång. Under 2021 anmäldes 4 514 inbrottsstölder – motsvarande siffra under 2020 var 5 835. – Tuffare kontroller håller tjuven borta, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

 

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar har ökat för varje år sedan 2017. Därför har Byggföretagen drivit på för att t ex ge Tullen ökad befogenhet att ingripa mot utländska stöldligor.

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, bekräftar att arbetet har gett resultat.

- Varje byggstöld är en stöld för mycket. Samtidigt gläds vi åt att stölderna minskar för första gången på fem år – och att vi ser färre stölder i alla polisregioner, säger Tanja Rasmusson.
Miljardsvinn

Kostnaderna för stöldgodset är svåra att beräkna - men rör sig om miljardbelopp. Allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger också att man tvingas kalkylera med stölder i samband med anbud.

- Våra medlemsföretag är trötta på miljardsvinnet, säger Tanja Rasmusson.

Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa utgående stöldgods.