Förslag till arkitekttävlingen Europan välkomnas

Ill: Europan

Europan Sverige bjuder in kommuner, utvecklare, och andra intressenter att presentera förslag till svenska tävlingsområden för Europan 16. Urvalsprocessen börjar nu och pågår fram till september 2020.

Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år och den omgång som utlyses nu kallas Europan 16. Temat för årets tävling är Living Cities och kan kopplas till Sveriges nya arkitekturpolitik Gestaltad Livsmiljö.

Tävlingen resulterar i ett stort antal innovativa förslag från svenska och europeiska arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare. Vinnande tävlingsförslag kan sedan föras in i en fortsatt implementeringsprocess. 

Svenska Europansekretariatet drivs av Carolina Wikström och Frida Öster genom Asante Arkitektur&Design.  

Europan Europe samordnar tävlingen som pågår samtidigt i 15 olika medlemsländer. Europan Europe har sitt kontor i Paris. Läs mer om tävlingen på www.europan-europe.eu