Byggmästargruppen tar uppdrag i Hagsätra

Foto: Byggmästargruppen

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte i Kv Fjäderlåset 2 åt Nordemo Fastighetsförvaltning. Hyresgäster bor kvar och lokaler kommer att vara i full drift under produktionstiden.

Byggmästargruppen har av Nordemo Fastighetsförvaltning fått uppdraget att utföra stambyte med kvarboende hyresgäster. Projektledare är Kreativ Byggkonsult. Projektet avser utbyte av VA-installationer (KV, VV, S) installation av VVC, nya elstigare, renovering av badrum, wc, dusch och nya kök och gemensamma utrymmen i källare m.m. 

I samband med detta bygger man till tre stycken nya lägenheter och bygger om tvättstugan samt bygger nya fläktrum på yttertak samt nya FX aggregat installeras.

Byggstart augusti 2016, färdigställandet är beräknat till juni 2017.