Montreal inviger Nordamerikas största sjukhusprojekt

FOTO: YANN POCREAU, KARINE SAVARD
FOTO: YANN POCREAU, KARINE SAVARD
FOTO: YANN POCREAU, KARINE SAVARD

Staden Montreal i Kanada kan snart inviga det som kommer att bli det största vårdrelaterade projektet i Nordamerika, och ett av de största i världen. Sedan nästan tio år har Cannon Design och NEUF Architectes arbetat på det gigantiska komplexet Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Den första fasen i byggprojektet, innehållande själva universitetssjukhuset, är nu nära invigning. Det är också den största gemensamma satsningen och samarbetet mellan statlig och privat finansiering av hälsovård i Kanadas historia. Hela projektet kommer att utformas så att man kan certifieras med miljömärkningen LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, ett certifikat som ges till byggnader som uppnår vissa fastställda krav på design, konstruktion, drift och skötsel, uppsatta av den icke vinstdrivande organisationen U.S. Green Building Council. Arkitekterna har även lagt stor vikt vid konstnärliga utsmyckningar. Man har med råge uppfyllt Quebecs minimikrav på att en procent av budgeten för att allmänt byggprojekt ska utgöras av konst. Med de totalt tretton stora konstverk som inkorporerats i arkitekturen och interiören uppnås den högsta koncentrationen av publik konst i Montreal sedan världsutställningen ägde rum i staden år 1967. Patientrum med panoramautsikt

När det är färdigt kommer CHUM att innehålla 772 enkelrum för patienter – alla med plats för familjebesök och stora fönster med utsikt över staden, 39 operationssalar och 400 undersökningsrum. Det 22 våningar höga komplexet kommer att få en totalyta på över 28 000 kvadratmeter och sträcker sig över två hela kvarter i staden som även får det nya namnet Quartier de la Santé. En annan viktig social faktor är att det nya sjukhusprojektet kommer att spela en viktig roll i att vitalisera och höja standarden på Montreals eftersatta östra del av stadens citykärna. Projektets andra fas kommer att innehålla kontor, konferenscenter samt ambulansenheter.

Gröna och publika takterrasser

För att göra det massiva byggnadskomplexet mer öppet, transparent och välkomnande har arkitekterna integrerat ett stort allmänt utrymme som ska locka andra besökare vilket är tänkt att bidra till att förändra synen på och känslan över vad ett sjukhus innebär. Sjukhuset har entréer på alla sidor för att få ett genomflöde på människor från staden. Huvudingången har utformats som en innergård som hyser en byggnad med kopparfasad och en amfiteater. Samtidigt som platsen blir till en givande samlingsplats för allmänheten utgör den en tydlig visuell referenspunkt för patienterna när de förflyttar sig i byggnaden. Högst upp finns takterrasser med grönytor och planteringar, också dessa med fri tillgång för allmänheten för att ytterligare integrera sjukhuset i omgivningen.