Ny husfabrik i Piteå ska bli Europas modernaste

I början av 2018 väntas Lindbäcks Byggs nya fabrik stå klar. Bild: Arkitekthuset Monarken

I slutet av april 2016 togs första spadtaget till Lindbäcks Byggs nya kombinerade produktionsanläggning och kontor på Haraholmen i anslutning till Piteå hamn.  Lindbäcks Bygg är ett av Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av bostäder. Den nya husfabriken innebär att företaget tredubblar sin produktionskapacitet.

 

Lindbäcks Bygg, som är specialiserade på att bygga flerbostadshus av trä, har expanderat sin verksamhet i flera år, tankarna på att bygga en ny anläggning på Haraholmen har mognat fram under flera års tid. Den nya anläggningen, som inrymmer produktionslokal, lager, kontor och restaurang, får en totalyta på 42500 kvadratmeter och innebär en investering på 480 miljoner kronor. Den nya fabriken är utformad för att möta morgondagens krav på en hållbar, rationell och kostnadseffektiv produktion av kundanpassade bostäder och möjliggör bland annat byggnationen av trähus

 

– Vi har påbörjat arbetet med att resa stålstommen och planerar att fortsätta med stomresningen under sommaren. I höst kommer byggtakten att accelereras ytterligare, för närvarande pågår upphandlingar av bland annat golventreprenaden och entreprenaden för kontorsdelen av huset. Vår största marknad finns för närvarande i Mälardalen, men när den nya anläggningen står klar 2018 hoppas vi kunna expandera även i Västsverige, säger Mikael Nyberg, projektansvarig för den nya fabriken på Lindbäcks Bygg.

 

Strategiskt logistiskt läge på Haraholmen

Den nya fabriken väntas generera 150 nya arbetstillfällen. Lindbäcks Byggs befintliga anläggning kommer att behållas i drift även framöver. Hållbarhetsaspekter genomsyrar arbetet med den nya anläggningen, som bland annat ska värmas upp med en kombination av vattenkraft, 6000 kvadratmeter solcellspaneler på taket samt spillvärme som distribueras via fjärrvärmeledningar till den nya fabriken i samarbete med PiteEnergi. Flera skäl bidrog till att Lindbäcks Byggs nyetablering hamnade just på Haraholmen, bland annat närheten till järnväg och landsväg samt den direkta närheten till hamnen. Den medför att Lindbäcks Bygg, som hittills genomfört merparten av sina transporter på lastbil, i framtiden kan transportera fler husmoduler sjövägen. För att ytterligare effektivisera logistikapparaten överväger Lindbäcks Bygg även att etablera ett mellanlager i Mälardalen, där företagets trämoduler kan lastas om och lagras på en plats som är närmare den största kundgruppen.

 

Planerad produktionsstart ska ske år 2018.

 

– För närvarande genomför vi produktionstester på vår befintliga anläggning i Öjebyn utanför Piteå. Tanken är att testerna ska bidra till att effektivisera flödeseffektiviteten i vår nya anläggning. Anläggningen på Haraholmen blir toppmodern och skräddarsys helt utifrån våra behov, vilket också bidrar till att effektivisera produktionen. Det här kommer att att bli Europas modernaste husfabrik där vi vidareutvecklar vår industriella byggprocess och fokuserar på miljön och ekonomin, säger Mikael Nyberg.

I början av 2018 väntas fabriken stå klar. Då väntar ett par månaders intrimning och senare under året kan produktionen komma igång. Samtidigt fortgår produktionen på Lindbäcks Byggs befintliga anläggning i Öjebyn.