Luleå kommun bygger 60 bostadsrätter

Lindbäcks kommer att bygga 60 bostadsrätter på Martin Ljungs knabbe i Luleå. Arkitekt: Nordmark & Nordmark.

Nu står det klart att Lindbäcks i samarbete med Nordmark & Nordmark arkitekter har valts av Luleå kommun som vinnare i den markanvisningstävling som utlysts. På området kommer man nu att bygga upp emot 60 stycken bostadsrätter.

– Vi är mycket glada för det förtroende som Luleå kommun har gett oss att ta våra tankar om ett hållbart, attraktivt, naturnära och prisvärt boende vidare tillsammans i en kommande planprocess, säger Mikael Thorgren.

Lindbäcks har tidigare aviserat en större satsning på nya bostäder i egen regi i första hand för hyreslägenheter men även bostadsrätter i Norr- och Västerbotten där Luleå är en av de högst prioriterade städerna.

Luleå kommuns motivering:lindbäcks kommer att bygga 60 bostadsrätter på Martin Ljungs knabbe i Luleå. Arkitekt Nordmark & Nordmark.

”Lindbäcks byggs och Nordmark & Nordmarks förslag har ett tydligt koncept med hållbarhetsprofil där husen underordnar sig naturen. Byggnadernas flexibla uppbyggnad och disposition skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av förslaget med hänsyn till områdets värden. Förslaget visar att väl gestaltade byggnader anpassade till platsens förutsättningar och prisvärda bostäder kan gå hand i hand.”