Norconsult tar fram målbild för Älvstaden

Fotomontage: Manilla Shillingford, CC by 3.0

Norconsult har vunnit uppdraget att konkretisera Vision Älvstaden. Man ska ta fram en gemensam målbild för hela Älvstaden. Detta enligt ett pressmeddelande.

Uppdragsgivare är Göteborgs Stad och Norconsult ska utifrån pågående planeringsprojekt i olika delar av området, ta fram en samlad bild avseende markanvändning, trafik- och kvartersstruktur med mera.