Castellum investerar i logistikanläggning

Foto: Castellum.

Nyligen påbörjade Castellum byggnationen av en logistikbyggnad i hamnområdet i Göteborg. Projektet är första delen i en satsning som möjliggör etablering av storskalig logistik och stödjer expansionen av Göteborgs hamn. Investeringen beräknas uppgå till 220 miljoner kronor, inklusive markförvärv.

Den nya byggnaden, första delen i Hisingen Logistikparkomfattar drygt 26 000 kvadratmete och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2018.

Anläggningen byggs flexibelt och kan delas upp i två eller tre enheter med modern standard för helautomatiserade lager med höga takhöjder, god bärighet och vädertätade dockningsstationer. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå silver.

-Vi stärker nu kvaliteten i portföljen med en flexibel och högkvalitativ logistikanläggning i ett excellent läge, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum som är Sveriges största ägare av lager- och logistikfastigheter.

Totalt har Castellum tilldelats 127 000 kvadratmeter mark i logistikparken, varav totalt cirka 60 000 kvadratmeter planeras att bebyggas. 

Utbudet av vakanta lager- och logistiklokaler av modern kvalitet i Göteborgsområdet är sedan många år lågt vilket begränsat möjligheterna för större företag att etablera sig i Göteborg. Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är för närvarande stort i Göteborg, som en följd av hög efterfrågan bland stora industriaktörer vilket i sin tur ökar behoven av tredjepartslogistik. En ökad efterfrågan bland e-handelsbolagen märks också.