Första spadtaget för hyresrätter i Gimo

Foto: Rebecka Ell

Nu har man tagit det första spadtaget för de 17 nya hyreslägenheter som Sh ska bygga på uppdrag av Östhammarshem.

Projektet som är en totalentreprenad omfattar en nyproduktion av ett flerfamiljshus i tre våningar. Idag finns ett grönområde med två tidigare huskroppar på platsen. Förutom det nya bostadshuset kommer Sh också att bygga en förrådsbyggnad och en soprumsbyggnad. En mindre byggnad på platsen kommer att rivas till förmån för ett cykelförråd, en ny tvättstuga och verkstadsbyggnad. Sh kommer också att ombesörja för gården, parkeringen samt infarten till denna.

Ett av målen med projektet är att bygga husen så energisnåla som möjligt. Detta för att få både en miljövänlig slutprodukt som lämnar få avtryck i miljön och en byggnad med en kostnadseffektiv drift.

Projektet beräknas vara klart till sommaren 2018 och sammanlagt kommer ett tiotal medarbetare på Sh att vara involverade i projektet.