Kungsleden säljer till Kildare Partners för 2 miljarder

Biljana Pehrsson. Foto: Kungsleden.

Kungsleden har avyttrat 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner till den europeiska fastighetsfonden Kildare Partners. Affären har ett sammanlagt försäljningspris på 882 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.
    

Genom försäljningen fullföljer Kungsleden transformationen av sin fastighetsportfölj. Bolaget lämnar nio kommuner och koncentrerar den geografiska spridningen till 23 marknader, inklusive de prioriterade marknaderna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö samt Västerås. 
    
    

– Vi har genom ett intensivt och målmedvetet försäljningsarbete fortsatt att optimera vår fastighetsportfölj. Genom den här försäljningen är omstruktureringen av fastighetsbeståndet slutförd. Nu fokuserar vi på att förädla och investera i kärnportföljen av förvaltnings- och projektfastigheter, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.   
    

De fastigheter som har sålts till Kildare Partners har en uthyrningsbar area om drygt 277 000 kvadratmeter och ett hyresvärde på 110 miljoner kronor.

Frånträde äger rum i juli 2017.