Västerås stad söker ny stadsbyggnadsdirektör

Lekplatsen vid Lasse Färnlöfsplats på Öster mälarstrand i Västerås. Foto: Västerås stad/Per Groth.

Nu söker stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad en ny stadsbyggnadsdirektör. Efter tio år som stadsbyggnadsdirektör väljer stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam att gå i pension i januari 2018.

– Det har varit fantastiska år i Västerås stad, säger stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam. Det känns att jag arbetar i ”staden utan gränser” – staden där allt är möjligt, säger Lotta Lindstam.

Västerås är Sveriges sjätte största stad och en av de mest snabbväxande städerna. Ett resultat av den offensiva expansionen av hela kommunen har lett till ett stort intresse från flera aktörer som vill etablera sig i området.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad har omkring 80 medarbetare fördelade på sex avdelningar men expanderar och växer. Här arbetar arkitekter, samhällsplanerare, lantmätare, trafikplanerare och ingenjörer tillsammans med nämndsekreterare, kommunikationsstrateg och kvalitetssamordnare.