Osäkert om vem som ansvarar för taksäkerheten

Ett av de bästa sätten att höja säkerheten är en vajer som monteras parallellt med gångbryggan. Där ska den som arbetar på taket kunna koppla sin säkerhetslina.
Hans Eriksson är ordförande i Taksäkerhetskommittén.
Både arkitekter och fastighetsägare bör göra en riskanalys för de arbeten som ska utföras på taket.

Text: Lars Bergström
Boverkets regler för säkerhetsanordningar på tak är föråldrade och skapar osäkerhet i branschen. Om inte förr så aktualiseras det när snöskottning, sotning eller andra arbeten ska utföras på taket. Då måste nämligen entreprenören följa Arbetsmiljöverket nya regler och föreskrifter. Och de är betydligt tuffare.

Vem har ansvaret för säkerheten på taken? Är det arkitekten? Är det fastighetsägaren? Eller entreprenören som ska utföra arbeten på taken? Frågan har aktualiserats sedan Arbetsmiljöverket skärpte sina regler och föreskrifter för arbete på tak för två år sedan.

En av skärpningarna är att de som förflyttar sig på gångbryggor måste vara förankrade med säkerhetslina – hela tiden. Såvida det inte finns skyddsräcken längs gångbryggan. Finns det inte räcken eller vajrar att fästa en säkerhetslina i måste den som arbetar på taket ha dubbla säkerhetslinor och koppla om sig allt eftersom hen förflyttar sig över taket.

Hans Eriksson, ordförande i taksäkerhetskommittén, menar att det är tidskrävande, men framförallt inte ergonomiskt. Och i det långa loppet sliter det ut kroppen.

– Arbetsmiljöverket hävdade att de nya reglerna och förordningarna inte skulle behöva medföra en ändring av arbetssättet på taken. Den enda förändringen enligt dem var att sanktionsavgifter infördes. Men det stämmer inte riktigt, säger han.

Boverket ligger efter
Hans menar att Boverket nu har hamnat på efterkälken. Deras regler och föreskrifter vid ny- och ombyggnad har nämligen ännu inte tagit hänsyn till Arbetsmiljöverkets nya krav.

Även många arkitekter har svårt att hänga med. Och det är illa eftersom de är ansvariga för projektering av arbetsmiljön både i byggskedet och i det framtida brukandet av fastigheten.

En arkitekt som bara tittar på Boverkets byggregler kommer att göra fel eftersom de inte är tillräckligt omfattande när de gäller taksäkerhetsanordningar. De föreskriver inte fullt ut vad som behövs för att entreprenörer ska kunna leva upp till arbetsmiljölagen, säger Hans Eriksson.

Följden kan bli att ett ny- eller ombyggt hus kan få nedslag vid en besiktning – även om arkitekten har följt Boverkets byggregler och även om byggaren har följt bygghandlingarna till punkt och pricka.

Om inte förr så uppstår frågeställningarna om vad som gäller när en sotare eller snöskottare ska upp på taket och upptäcker att det inte finns någonstans att förankra säkerhetslinan.

– Jag får många samtal från rådvilla fastighetsägare när entreprenörer kräver kompletteringar av taksäkerhetsanordningarna för att utföra jobbet i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav. Fastighetsägarna undrar vad de måste göra och om det finns några absoluta krav, berättar Hans.

Taksäkerhetskommitténs rekommendation: Gör en riskanalys
Taksäkerhetskommittén har tagit fram en branschstandard för säkerheten när det gäller arbeten på tak. Det här bör du tänka på:  
– Arkitekten ska göra en riskanalys vid projekteringsstadiet och entreprenören när en entreprenad ska utföras på taket. Vilka yrkesgrupper ska jobba på taket? Vilka arbetsuppgifter har de? Finns det tillräckliga säkerhetsanordningar och är de rätt dimensionerade?

– Tumma aldrig på kravet att det ska finnas taksäkerhetsanordningar i tillräcklig omfattning. Absolut minimum är dubbla förankringsananordningar eller räcken utefter gångbryggan. Men den bästa lösningen är en vajer utefter takbryggan där den som arbetar på taket kan koppla sin säkerhetslina – det vill säga en löpande förankring.

– Som fastighetsägare kan du oftast räkna hem investeringarna för att öka säkerheten för dem som ska utföra arbeten på taket. Att koppla sig med dubbla linor är både tidskrävande och sliter på kroppen.