BoKlok utvecklar ny stadsdel i Västerås

Startskottet för projektet gick i torsdags tillsammans med Västerås stad, Ikano bostad och Mimer. Bild: BoKlok.

BoKlok planerar att bygga omkring 95 bostadsrätter, i två kvarter med både lägenheter och radhus, i stadsdelen Bäckby i Västerås. Projektet ingår som en del i en större utveckling av stadsdelen. I området planeras totalt 450 nya bostäder, aktivitetsområden och nya torg och parkstråk.  

- Genom att bygga bostadsrätter på Bäckby vill vi bredda utbudet av upplåtelseformer så att fler Bäckbybor får möjlighet att äga sitt hem utan att behöva lämna sin stadsdel, säger Jonas Spangenberg, VD på BoKlok.

Social hållbarhet är ett viktigt inslag i utvecklingen av Bäckby. Västerås kommun har en tydlig ambition att Bäckby ska vara en stadsdel med en rik mångfald och med ett varierat utbud av boendeformer och prisnivåer. Västerås stad och de tre byggaktörerna har arbetat fram en social agenda i en gemensam programförklaring för projektet. Den sociala agendan ska bidra till fler jobb för Bäckbybor, bättre social sammanhållning och en ökad trygghet i stadsdelen.

- Vi vill göra vårt för att bidra till att fler får ett jobb, till exempel genom praktikplatser och samarbeten med andra lokala aktörer, säger Jonas Spangenberg.

Den första etappen beräknas byggstarta efter årsskiftet 2018/2019, med förväntad inflyttning ett år senare.