Kraft från ovan för det bayerska parlamentet

Schletters aluminiumskena Sololight applicerades på ett stående sömmetalltak med stående sömklemmorna av typ 503. Därefter fixades PV-panelerna med hjälp av Rapid-panelklemmor. Monteringen av hela konstruktionen tog endast två veckor. Foto: Schletter
Schletters aluminiumskena Sololight applicerades på ett stående sömmetalltak med stående sömklemmorna av typ 503. Därefter fixades PV-panelerna med hjälp av Rapid-panelklemmor. Monteringen av hela konstruktionen tog endast två veckor. Foto: Schletter

Från och med maj månad genererar det bayerska delstatsparlamentet mer än bara lagar: Nu täcks även parlamentsbyggnaden, som officiellt kallas för Landtag, också av miljövänliga solfångare. En 85 kilowatt stark PV-installation inmonterades med hjälp av Schletter Groups installationssystem.

- För oss, i egenskap av ett bolag som är djupt rotat i Bayern, var det takplacerade systemet ovanför det bayerska parlamentets byggnad ett särskilt attraktivt projekt, förklarade Tom Graf, VD för Schletter-koncernen.

- Men med tanke på solkraftindustrins framtidsorientering i allmänhet och självkonsumtion i synnerhet, vilket blir det allt viktigare, skickar denna installation också en fantastisk signal. Genom denna nya PV-installation kommer det bayerska parlamentet i framtiden att kunna möta en del av sitt eget elbehov.

Hela 780 kvadratmeter av takytan var disponibel för fästramen som skulle bära solfångarna ovanpå parlamentets byggnad, vilket var tillräckligt för att installera totalt 362 PV-paneler vardera med en kapacitet på 235 WP.

Projektutvecklaren Onesolar International, som är baserad i Eching i Nedre Bayern, har Schletterkoncernen redan realiserat ett antal takinstallationer. Utöver detta projekt på en politiskt betydande plats har Schletterkoncernen konstruerat storskaliga takprojekt på Malta, Jordanien och Maldiverna. Konsortiet, som är baserat i Övre Bayern, levererar monteringssystem för solceller både på tak och på öppna fält samt solportar över hela världen.

Schletter-koncernen är en av världens ledande tillverkare av solfästen. Företaget utvecklar och tillverkar monteringslösningar av aluminium och stål för solparker, platta tak och solportar.

Källa :Schletter