"250 000 nya bostäder fram till 2020 ett realistiskt mål"

Foto: Cementa

Sveriges byggaktiviteter har stigit till nivåer som inte setts sedan början av 90-talet och utvecklingen ser ljus ut framöver. Detta fastslår den halvårsvisa konjunkturrapport som Cementa och Prognoscentret ligger bakom.

– Regeringens mål att bygga 250 000 nya bostäder fram till 2020 är realistisk, speciellt om man räknar in bostäder som tillkommer genom ombyggnationer av andra fastigheter, men då måste de satsningar som lanseras få avsedd effekt. Vi förväntar oss även att bostadsbyggandet fortsätter upp något även nästa år men mot slutet av prognosperioden är utvecklingen mer osäker, förklarar Magnus Ohlsson, vice vd och marknadsdirektör på Cementa.

De grunddata Cementa bearbetar är hämtade från olika källor. Som exempel kan nämnas SCB, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Boverket. Cementa har under ett antal år tagit fram konjunkturrapporter med avsikten att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av betong i Sverige inom bygg- och anläggningssidan.