Ny ishall planeras i Eskilstuna

Med en ny ishall förbättras tränings- och tävlingsmöjligheterna, framför allt för konståkning och ishockey. Illustration: Eskilstuna kommun

En ny ishall planeras vid isstadion i Eskilstuna. Den kommer i första hand att fungera som träningshall för exempelvis konståkning och ishockey. Dessutom behöver den befintliga isplattans kylmedia bytas ut, eftersom den innehåller miljöfarlig ammoniak. Sméhallen, den nuvarande ishallen på platsen, kommer att finnas kvar.

Den nuvarande ishallen ska finnas kvar. Den nya ishallen blir framför allt en träningshall, men det kommer att finnas en mindre läktare för publik vid till exempel cuper.

- Planeringen utgår ifrån att den nya uteisen ska var klar till den 1 november i år, när säsongen börjar, och att ishallen kan invigas under 2014, berättar Göran Andersson, lokalsamordnare på Eskilstuna kommun.

Med en ny ishall förbättras tränings- och tävlingsmöjligheterna i Eskilstuna, framför allt för konståkning och ishockey. Det blir rimligare tider för barn och unga, och bättre förutsättningar för både flickor och pojkar.

Barn och ungdomar prioriterade För att kunna samutnyttja utrymmen som duschar, omklädningsrum, förråd och café är det tänkt att den nya ishallen ska byggas ihop med Sméhallen.

- Det blir lite dyrare än en fristående hall, men de praktiska fördelarna överväger, säger Göran Andersson.

Uteisen kommer att bestå av en uterink, en bandyplan och en 250 meters-oval. Vid bygget av den nya ishallen satsas det på att få en miljövänlig, energibesparande drift. Det blir lite dyrare vid själva investeringen, men billigare på sikt och bättre för miljön.

Den nya ishallen ska alltså användas som träningshall. Barn och ungdomar är prioriterade som målgrupp, och en viktig målsättning för projektet har varit att konståkarna ska få fler och bättre träningstider. Förutom av föreningar används isstadion av skolor, och det finns tider när allmänheten kan åka.

Den nya isstadion har hög tillgänglighet. Exempelvis anpassas omklädningsrummen även för flickor på ett mer genomtänkt sätt än tidigare. Även tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är bättre.

- Vi skapar en anläggning som klarar dagens miljökrav, och som är energieffektiv, avslutar Göran Andersson.

 

Faktaruta:

Projekt:                                          Består av en uterink, en bandyplan och en 250 meters-oval

Byggherre:                                    Eskilstuna kommun

Byggherreombud:                     Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Totalentreprenör:                     Totalprojekt i Mälardalen AB

Arkitekt:                                        Archus Arkitekter i Västerås

Markkonsult:                               AQ Arkitekter

Byggstart:                                      September 2013

Invigning:                                       2014