Ny Helsingforsstadsdel vann KNX Award.

Medan byggandet av stadsdelen Fiskehamnen pågår belönades Helsingfors stad och Fiskehamnen tidigare i år i Finlands KNX-tävling som den första staden i Finland, som redan år 2012 tog i bruk tomtöverlåtelsevillkor som gäller smarta energisystem i Fiskehamnen. Foto: Helsingfors Stad

Fiskehamnens smarta stadsdel i Helsingfors vann första priset i sin kategori i internationella pristävlingen KNX Award. Fiskehamnens smarta fastighets- och lägenhetsautomation och energilösningar deltog i tävlingen tillsammans med 40 övriga förslag. Totalt inlämnades nästan 10 000 förslag till tävlingen.

- Priset är ett fint erkännande för Helsingfors stad inom smartstadsutvecklingen. Det visar också hur viktig roll städerna har som möjliggörare av nya marknader. Krav på öppna standarder och innovativa tomtöverlåtelsevillkor har fungerat i Fiskehamnen. På det här sättet kan staden erbjuda tillräckligt stora försöksunderlag för testande och spridande av nya hållbara lösningar. I bästa fall hjälper användningen av en känd standard nya innovationer att spridas världen runt", säger Helsingfors biträdande borgmästare för stadsmiljön Anni Sinnemäki.

I Fiskehamnen används  KNX-standarden i husteknikens automatisering. Det här betyder att systemet styr byggnadernas funktioner, såsom uppvärmning, belysning och säkerhetsteknik på ett flexibelt och energieffektivt sätt.

Fiskehamnen håller på att bli världens mest omfattande enhetliga område som utnyttjar en fastighetsteknologisk standard. För tillfället utnyttjas standarden av den av Helen levererade tjänsten Hima, med hjälp av vilken invånarna själv kan justera energi- och vattenförbrukningen i sina hem och styra elektriciteten med smartmobil eller pekplatta.

- Ibruktagandet av en standard som gäller för en hel stadsdel ger möjligheten att utveckla och sprida olika slags energi- och fastighetsautomatiseringslösningar. Utöver Hima hoppas vi att företagen utnyttjar Fiskehamnens KNX-kanal på ett påhittigt sätt för boende- och smartenergitjänster", säger programledare Veera Mustonen på Forum Virium.

Helsingfors stad och Fiskehamnen belönades tidigare i år i Finlands KNX-tävling som den första staden i Finland, som redan år 2012 tog i bruk tomtöverlåtelsevillkor som gäller smarta energisystem i Fiskehamnen. Det här har möjliggjort att området utvecklas som en helhet till en verklig smartstadsdel.

Källa: Helsingfors Stad