Varierad betongproduktion under sommaren

Foto: Christer Wiik

Betongindikatorn är tillbaka efter sommaruppehållet och publicerar nu det samlade resultatet av juni, juli och augusti.

– Vi ser en varierad produktion under sommarmånaderna kommenterar Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Jämfört med samma månad föregående år var juniresultatet positivt både för Hus och Infrastruktur, juliresultatet negativt för båda kategorierna och i augusti var det negativa siffror för Hus men positiva för Infrastruktur.

Den totala betongproduktionen för 2015 låg för första halvåret generellt över förra årets produktion med undantag för april. För juni går att se positiva siffror medan juli går ned men augusti är i stort sett i nivå med föregående år. Totalt sett innebär det fortsatt bra nivå på den totala betongproduktionen.

– Preliminär statistik från SCB visar på ökat flerbostadsbyggande och vi får även positiva signaler från flera av våra medlemmar. Förhoppningarna är därför goda om fortsatt bra utveckling av den totala betongproduktionen även under resterande tertial, säger Malin Löfsjögård.