Swecem tillverkar miljövänligt bindmedel för betongtillverkning

Swecem köper varumärket ”Merit” av SSAB. Foto Peab

Genom att använda Merit uppnås en påtagligt lägre klimatpåverkan samt en mer lättarbetad betong som får en längre livslängd och är mer motståndskraftig mot skadliga ämnen.

– Att ersätta cement är både bättre för miljön och ger många tekniska fördelar. Ett tydligt varumärke gör produkten mer känd hos bransch och allmänhet, säger Henry Flisell, teknisk chef vid Swecem.

Swecem, ett dotterbolag till Swerock inom Peabkoncernen, startar inom kort produktionen av Merit i den egna produktionsanläggningen i Oxelösund. Råmaterialet är en slagg från SSAB som bedriver verksamhet inom samma hamnområde. Processen för att CE-märka produkten är i full gång. Detsamma gäller de certifieringar som behövs för kommersiell produktion.

– Vi siktar på att vara i full drift under det första kvartalet 2021, säger Henry Flisell.

För varje ton producerad cement genereras 700–900 kilo koldioxid. Motsvarande mängd för varje ton producerad Merit är 20–40 kilo koldioxid.

– Det är en enorm skillnad och visar svart på vitt vilket kraftfullt alternativ vi har här, säger Henry Flisell.

Även de tekniska fördelarna med Merit är betydande, särskilt i tuffa miljöer. Det handlar om ökad syratålighet, minskad värmeutveckling och minskad kloridinträngning genom att betongen blir tätare.

– Fördelarna är särskilt viktiga vid marina konstruktioner som broar där man kan få problem med temperaturskillnader och sprickbildning. Med Merit kan man undvika den typen av skador helt, säger Henry Flisell.

Den internationella beteckningen för materialet i Merit är GGBS, Ground granulatet blast furnace slag mald granulerad masugnsslagg.