Arkitektur

Den sydfinländska staden Esbos Stadsteknikcentral och Skanska har undertecknat ett avtal om förnyelsen av detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum. Utöver Västmetrons bygge inleds byggandet av gator, öppna platser och parker i området. Vid förnyandet av området kring metrocentrumet och...
Den sydfinländska staden Esbos Stadsteknikcentral och Skanska har undertecknat ett avtal om förnyelsen av detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum. Utöver Västmetrons bygge inleds byggandet av gator, öppna platser och parker i området. Vid förnyandet av området kring metrocentrumet och...