Linköpings infartsled blir ny stadsdel

Foto: Linköpings kommun

Linköpngs kommun inleder nu planeringen för en ny del av staden. Området ligger längs med Malmslättsvägen, som idag är en infartsled, väster om Vallarondellen. Tanken är att Universitetsområdet, Ryd och inerstaden ska få en mer sammanlänkande struktur med fler bostäder, arbets- och mötesplatser och förhoppningen är att detta leder till starkare integrering av studentliv, forskning och näringsliv, detta skriver Linköpings kommun i ett pressmeddelande.

Den nya delen av staden innebär ett stort tillskott av bostäder och kommer att bidra för en minskad bostadsbrist. Det beräknas bli omkring 1 500 bostäder med närhet till kollektivtrafik, cykelkommunikationer och naturområden. Läget kommer också att upplevas mer centralt än idag då Malmslättsvägen utvecklas till ett stråk med stadsbebyggelse.

– Det här läget i staden kommer också vara intressant för näringslivet, som kommer att få tillgång till kreativa miljöer i närheten av universitetet, Mjärdevi Science Park och Linköpings innerstad. Med stärkta kopplingar mellan näringsliv, utbildning och forskning får fler företag förutsättningar att växa fram och utvecklas. Det är en välkommen utveckling som stärker Linköping som kunskapsstad, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad i pressmeddelandet.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid ett sammanträde 17 februari 2016. Nämnden förmodar ge ett startbesked för detaljplanearbete som kommer att pågå under cirka två år. Byggnation förväntas ske i etapper under de närmaste åren.

– Vallarondellen är en av Sveriges största rondeller och har spelat ut sin roll i Linköpingstrafiken. Det är dags att Linköping får en ny välkomnande entré från väster och då behöver Vallarondellen göra plats för en modernare lösning, avslutar Aguirre pressmeddelandet.