Nytt vård- och omsorgsboende i Örnsköldsvik

Foto: Örnsköldsviks kommun

Ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att uppföras i Själevad, Örnsköldsvik. Kostnaden beräknas uppgå till omkring 177 miljoner kronor, vilket även innefattar rivning av servicehuset Rosenborg efter att det nya boendet har tagits i bruk. Nyligen tog företrädare för kommunledning samt entreprenörer det första spadtaget till det bygge som ska stå klart 2018, detta skriver Örnsköldsviks kommun

Flertalet entreprenörer kommer att samarbeta.

- Vi för en dialog och löser en gemensam uppgift/ekonomi där allas kompetenser tas tillvara, säger Lars-Göran Larsson, kommunens projektledare för bygget i pressmeddelandet.

Det nya vård- och omsorgsboendet, som får 90 platser, är ritat av arkitekt Arne Wistedt, TM-konsult. Byggnaden får en total yta på 8 800 kvadratmeter och blir fyra våningar hög, varav en blir suterrängplan med plats för bland annat hemtjänstlokal, personalutrymmen och teknik.  Byggnaden är konstruerad som ett passivhus och får smarta lösningar för klimat och energi. Bland annat placeras 400 kvadratmeter solceller på taket för att driva fläktar och pumpsystem. Bostadsrummen kyls av markslingor och värmepump som också förvärmer varmvatten.