Välj material som passar taket

Tätskiktet Noxite på Axstores i Jordbro – hela 36.000 kvadratmeter. Granulater på tätskiktets ovansida omvandlar miljöskadliga kväveoxideer till ofarligt nitrat som sköljs bort med regnvattnet. Foto: Linda Hall/Icopal Sverige.
Anna Svensson, SolTech Energy, framför ett parhus med SolTech ShingEl uppfört av Myresjöhus på bomässan i Vallastaden. Foto: SolTech Energy.
Sedumtaket är från mötesplatsen Malmö Live 2015. Foto: Icopals arkiv.

Text: Christina Linderoth-Olson

                                                                                                               

 

Taket skyddar huset från yttre påfrestningar som nederbörd, hårda vindar och föroreningar. Val av material och installation är viktigt att fundera över. Solcellsteknik är på frammarsch men med tanke på miljön finns också till exempel tätskiktet Noxite som renar luften.

 

-För att få bra hållbarhet över en längre tid finns några grundläggande regler. Bygg upp en bra konstruktion anpassad efter typen av tak. Se till att ha god avrinning. Placera brunnar i lågpunkter. Välj rätt typ av tätskiktslösning för typen av tak  och sköt underhållet. Viktigt är också att anlita auktoriserade utbildade entreprenörer för installationen. Takytan bör sedan städas minst en gång om året, gärna två, råder Hans Månsson, teknisk chef på Icopal.

Tätskiktet Noxite, som renar luften, är ett nytt material som företaget tillverkar sedan 2013. Granulater på tätskiktets ovansida omvandlar miljöskadliga kväveoxideer till ofarligt nitrat som sköljs bort med regnvattnet. Noxite används på samma sätt som vanligt takmaterial och det har installerats hos bland annat stormarknader och företag som säljer bilar.

-Tänk på att tilläggsisolera med till exempel mineralull vid renovering av tak. Tilläggsisolering av takytan, som är bästa sättet att förbättra energiprestandan, påverkar inte husets utseende till skillnad från renoveringar av fasaden, framhåller Hans Månsson.

Icopal jobbar mycket med miljödeklarationer där de samarbetar med Sunda hus, Basta, Byggvarubedömningen och Nordic Eco Labelling för Svanenmärkta byggnader.

Icopal var också med i projektet Gröna takhandboken. Växtbädd och vegetation (www.gronatakhandboken.se) som ger goda råd till den som vill anlägga ett grönt tak på sitt hus. Projektet sponsrades av statliga Vinnova. Handboken ger till exempel tips om lämpliga växter, skötsel och underhåll, bevattning, dränering och brandsäkerhet.

 

Solcellsteknik på frammarsch

 

Med hjälp av solcellspaneler kan taket generera miljövänlig energi underhållsfritt. På marknaden finns olika lösningar och den vanligaste är kiselsolceller som ligger utanpå ett befintligt tak.

-Vi har sett ett ökat intresse för byggnadsintegrerade lösningar som är mer estetiskt tilltalande, säger Anna Svensson, produktägare på SolTech Energy. Anna Svensson, som har utvecklat SolTech ShingEl under två år, har en bakgrund som civilingenjör i teknisk design.

 SolTech ShingEl är en nylanserad byggnadsintegrerad solcell som läggs tillsammans med takpannorna och ersätter annat material. Tanken är att den ska vara snabb och enkel att montera. Produkten passar bra på nya installationer där en solcellspanel är lika bred som fem Benders Carisma takpannor. Solcellspanelen monteras som en vanlig takpanna men här kopplas + och – ihop med hjälp av ett kopplingsschema. När dess livslängd är slut så är panelen återvinningsbar.

-Det är viktigt med rätt typ av solcell på rätt plats. Därför har vi valt att arbeta med tunnfilmssolceller eftersom de klarar diffust ljus bättre. Det vill säga de genererar energi även under molniga dagar, är inte lika känslig för höga temperaturer samt tål skuggning av delar av solcellen bättre. Tillverkningen går till så att solceller sputtras i mycket tunna lager på baksidan av det främre glaset där de fastnar som färg. Sedan lamineras glaset och då sitter solcellerna mellan två glasskivor, fortsätter Anna Svensson.

Svartfärgade SolTech Supreme är en solcellspanel som ska fungera bra även när det är disigt. Den kan användas både på tak och fasader.

SolTech Energy är etablerade i Kina där de har ett samverkansbolag tillsammans med Advanced Solar Power Hangzhou Inc, ASP.

 

Skärpta arbetsmiljökrav för takarbete

 

Kraven på säkerhet för de som utför takarbeten har på senare år skärpts. Säkerheten är viktig för att undvika fall- och halkolyckor på fuktiga eller isbelagda tak. Ett problem är att det finns olika uppsättningar med regler. Taksäkerhetskommittén, TSK, arbetar med att klargöra reglerna och hur de samverkar. Plåt & Ventföretagen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Kommunalarbetarförbundet är medlemmar i TSK. En rad företag och organisationer fungerar som konsulter och adjungerade medlemmar. www.taksakerhet.se