Nytt koncept för ombyggnad av miljonprogrammen

Efter ombyggnad. Bild: Peab
Före ombyggnad. Bild: Peab

Det svenska miljonprogrammet står och förfaller. Med dagens renoveringstakt kommer det att ta 30 år innan det är renoverat. Något måste därför göras. Peab har nu tagit fram ett helt nytt koncept för att rusta upp miljonprogramsområdena.

De boende ska involveras och erbjuds tusentals nya utbildnings- och arbetstillfällen. Detta samtidigt som de senaste miljö- och energitekniska lösningarna används.

– Vi måste tänka nytt inom byggsektorn när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Här har Peab erfarenhet genom andra samverkansprojekt kring sysselsättning och utbildning i kombination med byggande. Vi vill rusta upp områden tillsammans med de boende och samtidigt erbjuda dem utbildning och arbete i Peabs regi, säger Anders Hylén, affärsutvecklingschef på Peab.