Arkitektur

Tallinns hamn, största i Estland, som präglas av liv och rörelse, öppnade nyligen den modernaste och mest multifunktionella terminalen i regionen. Denna ekologiskt hållbara kryssningsterminal är vackert designad för att minska dess negativa påverkan på miljön. Terminalen kan fungera även utanför...

Slutkostnaden för kulturhusprojektet i sin helhet kommer att landa på 1 245 mnkr. Utifrån budgeten på 1 170 mnkr innebär detta ett överdrag på omkring 6 procent. För Skellefteå kommun som är byggherre för kulturhusdelen, innebär detta en merkostnad på 6 miljoner kronor. För Skellefteå industrihus...