1 200 bostäder i Linköping försenas på grund av överklaganden

Foto: Pixabay

"Det är en oproportionerligt stor påverkan", säger kommunalrådet Elias Aguirre till NWT

Det är tre av kommunens detaljplaner som är överklagade: kvarteret Elitseglaren i Södra Ekkällan, Ebbepark och östra Vikingstad och gäller sammanlagt planerade 1 180 bostäder. Det rapporterar NWT.

I Ekkällan gäller överklagandet höjden på de planerade husen i Ebbepark är det oro för ökad trafik och i Vikingstad är det åkermark som ska bebyggas.

– Överklaganden gör att byggstarten måste skjutas upp med mellan ett halvår och ett år. Det är olyckligt i ett läge med stor bostadsbrist, säger Aguirre.

Elias Aguirre är noga med att poängtera att rätten att överklaga måste finnas.

– Alla ska ha rätt att få sin sak prövad. Men man kan fundera på om överklagandena står i proportion till den påverkan de har, särskilt med tanke på att de nästan aldrig går igenom säger han till NWT.

Sedan 2014 har 9 av 40 detaljplaner överklagats i Linköping och Kommunen har fått rätt i samtliga fall.