Arkitektur

Den sydfinländska staden Esbos Stadsteknikcentral och Skanska har undertecknat ett avtal om förnyelsen av detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum. Utöver Västmetrons bygge inleds byggandet av gator, öppna platser och parker i området. Vid förnyandet av området kring metrocentrumet och...
Tallinns fritids- och jakthamn blir den första smarta marinan i Nordeuropa. Dessutom blir passagerarhamnen mer besökarvänlig med en verklig strandpromenad. Den estniska huvudstadens ansikte mot havet håller redan på att förändras totalt. Ett uppåtsträvande affärsdistrikt har skapats utanför stadens...