göteborgbygg

Norconsult har vunnit ett uppdrag kopplat till återuppbyggnaden av Slottskogshallen i Göteborg. Beställare är Idrotts- och föreningsförvaltningen och projektet är helt centralt för ungdomsidrotten i staden.

Ekeblad Bostad och Bergman & Höök Byggnads AB tecknar ett totalentreprenadsavtal för uppförandet av Brf Lärkliden, ett nytt bostadsprojekt på Hisingen i Göteborg. Avtalet omfattar projektering och utförande av entreprenaden, som är uppdelad i fyra deletapper.