Väderskydd hindrar mikrobiell påväxt

Genom att skapa ett torrt klimat med högre temperatur än utomhusluften går det att genomföra klimatkänsliga byggnationer året om.

bild

Mikrobiell påväxt på byggnationer kan bli både kostsamt och vara skadligt för hälsan. I en ny forskningsstudie konstaterades att huskroppar under väderskydd inte påvisade någon mikrobiell påväxt, till skillnad från de som placerats utomhus.

Den nyligen avslutade forskningsstudien genomfördes av byggföretaget Skanska och är finansierad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Genom mikroskopering och analyser framgår tydligt att byggnationer under väderskydd skyddas effektivt, vilket ger stora fördelar på flera plan.

Mikrobiell påväxt kan innebära digra kostnader och även sakta ner produktionen, menar Per Hammar, teknisk chef på Layher med lång erfarenhet av väderskyddat byggande.

bild
Per Hammar, teknisk chef på Layher.

– Det kan visa sig först efter ett tag eller uppstå i svårupptäckta skrymslen. Något som kräver åtgärdsaktiviteter som bromsar andra moment i produktionen och kan bli kostsamt, säger han.

Utöver att skydda byggnationer och byggmaterial innebär väderskydd stora fördelar arbetsmiljömässigt, inte minst i bitande kyla, snöslask eller ösregn.

– Studier pekar på att sjukfrånvaron går ner och det blir trevligare rent psykologiskt att jobba. Avsaknad av is reducerar halkrisken och du slipper arbetsmoment som att skyffla snö, säger Per Hammar.

Att som beställare specificera behovet av väderskydd redan vid projektering är något han rekommenderar.

– Ofta behövs en teknisk dialog med exempelvis stomkonstruktören. Att återkoppla löpande med entreprenör och underentreprenör är både kostnadseffektivt och ger ett bättre arbetsflöde.

Layher har lång erfarenhet av att projektera, beräkna och skapa lösningar för effektiva och flexibla väderskydd. Även byggnadsobjekt med utmanande geometri och byggplatser där den omgivande ytan är begränsad kan skyddas med väderskyddssystemet Keder XL.

bild
Väderskyddat byggande reducerar risken för mikrobiell påväxt, visar ny forskning. 

Säkra ställningar från Layher

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem och väderskydd där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Läs mer HÄR!

Inspireras till smarta ställningslösningar från fler projekt här!