Rekab bygger modern sportanläggning i Skellefteå

Foto: Adi Goldstein/Unsplash

Wästbygg Gruppens dotterbolag Rekab Entreprenad har säkrat två upphandlingar från Skellefteå kommun. Vid Sunnanåskolan planerar Rekab att bygga en ny sportanläggning med tre separata hallar, inklusive en fullstor idrottshall och en gymnastikhall med ansatsbanor och hoppgropar. Den totala ytan sträcker sig över 2 800 kvm, inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet är 86 miljoner kronor, och anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Planen är att färdigställa projektet i början av 2026.

Förutom detta har ett samverkansavtal (Fas 1) tecknats för att anpassa Örjansskolan i Skelleftehamn till framtida behov. Projektet innefattar en ombyggnad av 4 000 kvm och en tillbyggnad med ungefär samma yta. Skolan beräknas vara klar innan höstterminen 2026. Ambitionen är att använda återvunnet material, inklusive fönster. Den preliminära budgeten för detta projekt uppgår till cirka 150 miljoner kronor, och ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång när Fas 1 är avslutad och entreprenadavtal har tecknats.

Anton Johansson, VD på Rekab Entreprenad AB, uttrycker sin glädje över en positiv start på 2024 och ser fram emot ett långvarigt samarbete med Skellefteå kommun.