Snabbt, billigt, miljövänligt - prefab vinner mark

Johan Sundvall är Sustainability Manager på Hager som tillverkar och levererar elmateriel till bland annat modulbyggaren SIBS. Foto: Hager

Prefabricerat byggande är inte en ny företeelse i Sverige, men byggnadssättet har ökat dramatiskt de senaste åren, framför allt vid nybyggnation av lägenheter.

Text: Susanne Ringheim Kilje

 

b
I centrala Nacka uppför Wallenstam ett kvarter byggt i 1920-tals klassicistisk stil med 169 hyreslägenheter och 12 lokaler. De byggs med K-Prefabs stomkoncept ”Hållbara hem” som består av standardiserade komponenter av klimatförbättrad betong. Foto: Wallenstam

Förtillverkat byggande - prefab - och modulbyggen började bli populärt i Sverige för ungefär tio år sedan. I starten var det oklart hur processerna skulle finslipas för att uppnå alla de fördelar som prefabrikation kan ge. Men de senaste tre till fem åren har prefab och modulbyggen ökat lavinartat, säger Johan Sundvall, Sustainability Manager på Hager.

-Repetitionseffekten i process och ingående komponenter ger stor effekt. Kostnaden och tidsåtgången minskar, medan hållbarheten och resurseffektiviteten ökar, vilket är precis vad man önskar att uppnå, säger han.

 

b
Vid förtillverkat byggande äger en aktör ofta hela processen från planering till färdigt bygge. Foto: Götenehus.

Att prefabricerade moduler blir allt vanligare speciellt när det gäller lägenhetsbyggen kan förklaras av att modulbyggen handlar om att göra så mycket som möjligt klart i förväg i fabrik. Vid byggnation av flerbostadshus vet man tidigt antalet lägenheter, storlek, rumsutformning, målgrupp och så vidare. Då blir standardisering lättare. När det gäller kommersiella fastigheter levereras de vanligtvis med en grundinstallation och lokalerna anpassas senare för de olika hyresgästernas behov och önskemål. Det innebär mindre möjligheter att standardisera fullt ut.

-Det är uppenbart att fler har fått upp ögonen för prefab och att allt fler bolag väljer den här konstruktionen för etablering av nya områden. Tekniken har verkligen gått framåt. Prefabricerade hus ser inte längre ut som de som byggdes under miljonprogrammet, säger Johan.

Mindre svinn

Utöver att det går snabbt att bygga så blir svinnet betydligt mindre. Konstruktion, produktion och installationer görs i fabriken. Produktionstiden och etableringstiden kortas markant i jämförelse med traditionellt bostadsbyggande, tack vare att arbete i fabrik och på byggarbetsplats kan pågå parallellt. Eftersom en stor del av huset är förmonterat blir det nästan som att bygga lego på platsen där byggnaden ska stå.

-Ur ett hållbarhetsperspektiv är prefab en stor fördel, eftersom en så stor andel av bygget går att förplanera. Interfacen mellan olika byggdelar och installationer är numera så bra att det snarare är en montageplats än en byggarbetsplats och det optimerar byggprocessen, säger han.

Antalet transporter till byggplatsen minskar dramatiskt, vilket gör att miljöbelastningen minskar och att de boende i närområdet behöver leva kortare tid i anslutning till en byggarbetsplats. Eftermarknaden gynnas också i och med att allt är dokumenterat och standardiserat. Service och underhåll blir enklare.

 

b
Stomresning. Foto: Götenehus.

Prefabbyggare jobbar långsiktigt med ett nätverk av leverantörer i sin värdekedja, en faktor som bidrar till att många processer och arbetsuppgifter kan standardiseras och därmed sänka kostnaderna för hela byggprojektet.

-Samhället slåss dagligen med bostadsbristen. Då måste vi ju bygga snabbare och billigare, så att de som etablerar sig på bostadsmarknaden har råd. Som Byggsverige ser ut nu i en lågkonjunktur betyder det att vi har mycket att komma i kapp med. Prefab är sättet vi kan använda för att lösa bostadsbristen i Sverige, säger Johan.

Alla modulbyggare har sina egna sätt att bygga på. Prefabricerade byggnader kan vara gjorda helt och hållet i fabrik, eller till del i fabrik. De kan bestå av volymetriska byggdelar, alltså moduler, med färdiga genomföringar för avlopp och el. Modulerna transporteras till byggplatsen där de ansluts till prefabricerade betongplattor eller till platsgjuten betong. Modulerna kan omfatta, eller kompletteras med, trappor, tak, väggelement, grunder, betongbjälklag, balkonger och så vidare.

Produktivt affärssamarbete

Ofta innebär prefab att leverantörer och montörer av sådant som ventilation, VVS, el, bad och kök behöver vara med i ett tidigare skede i processen jämfört med traditionellt byggande. Det har många fördelar, enligt Johan.

-För vår del betyder det att vi hjälper till att ta fram det som behövs i fastigheten. Vi kommer med förslag på strömbrytare, material, kabeldragningar och så vidare när gäller elinstallationer och det blir standard. Både producent och leverantör vinner på att arbeta så här och det främjar en långvarig relation.

En annan faktor som måste ses som positiv i ett produktivt affärssamarbete är EU-regler om att alla tillverkande företag behöver lämna dokumentation via EPD – environmental product declaration – som är en livscykelanalys. Material- och produktinformation kring ursprung, innehåll och energianvändning måste vara allmänt tillgänglig för att informera projektledare och möta kundens krav samt göra produktionen så klimatneutral som möjligt.  

-Man börjar använda sig av andra, miljövänligare material än tidigare i prefabricerat byggande. Idag är tjugo procent i trä, även om stål och betong fortfarande utgör en stor del av materialet i ett lägenhetskomplex, säger han.

Nackdelarna med Prefab verkar vara få, eller inga. Barnsjukdomar som att alla modulbyggen såg mer eller mindre likadana ut har läkt ut i takt med att tekniken har utvecklats. Idag är konstruktionerna olika från projekt till projekt exteriört.

-Jag kan inte se någonting direkt negativt med prefab och modulbyggen. Som leverantör innebär det bara fördelar. Vi vet från början vad som behövs, arbetstimmarna totalt blir färre och vi lär oss hur man optimerar en process i byggledet.

Kort om prefab
Byggsektorn som arbetar med prefab kan ta med sig alla erfarenheter från ett projekt till nästa för att förbättra och korrigera. Varje gång optimeras processen. Producenten har ansvar för att certifiera byggnaden enligt gällande regler för det land där bygget uppförs. Kraven måste uppfyllas i fabrik. Den slutgiltiga inkopplingen och avprovningen av installationer som el och VVS kontrolleras av installatörsföretaget men det är först vid slutbesiktningen som eventuella avvikelser kan ansvarsfördelas.