Lågkonjunkturen är ett bra tillfälle för ställningsbyggnadsbranschen att se över kompetensförsörjningen

Branschorganisationen Ställningsentreprenörerna kommer under 2024 att fokusera mycket på kompetensförsörjning. Foto: Veidekke

Byggnadsställningar är en avgörande pusselbit i de allra flesta byggprojekt. Samtidigt har många ställningsbyggnadsföretag svårt att hitta tillräckligt många kompetenta medarbetare. Under 2024 kommer branschorganisationen Ställningsentreprenörerna därför till stor del fokusera på att stötta branschens kompetensförsörjning. Ytterligare en ambition är att öka ställningsbyggnadskompetensen i beställarledet samt hos byggherrar.

Text: Annika Wihlborg

–Många av våra medlemsföretag är beroende av kompetens från andra länder, vilket kan göra dem sårbara i samband med rådande lågkonjunktur då medarbetare från andra länder riskerar att söka sig till andra länder i takt med att antalet uppdrag blir färre i Sverige. Under 2024 kommer vi därför bland annat att stötta våra medlemsföretag via en plattform som, i samverkan med Arbetsförmedlingen, matchar nyanlända med potentiella arbetsgivare i vår bransch, säger Håkan Carlsson, kanslichef för Ställningsentreprenörerna (STIB).

Han betonar att även om byggbranschen för närvarande befinner sig i en lågkonjunktur så behöver ställningsbyggnadsbranschen samtidigt blicka framåt och rusta sig för att stå redo när konjunkturläget vänder. Det handlar både om att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen, att investera i kompetensutveckling och kanske även auktorisation.

 

b
2023 var det premiär för STIB:s tvådagarsevenemang Scaffpoint Sweden, som samlar byggbranschen kring temat säkra byggnadsställningar. Foto: Veidekke

Scaffpoint Sweden samlar byggbranschen

–Vi vill självklart få fler att upptäcka vår del av byggbranschen, exempelvis genom att aktivt välja att utbilda sig till ställningsbyggare på gymnasiets bygg-och anläggningsprogram. Det kan i sin tur göra våra medlemsföretag mindre beroende av utländsk arbetskraft. Samtidigt har den svenska byggbranschens rykte naggats i kanten på senare år, med mycket fokus på fusk och oseriösa aktörer. Man ska inte glömma bort att det finns ett stort antal seriösa aktörer i branschen. Vi vill bidra till att rikta strålkastarljuset mot dem, säger Håkan Carlsson.

2023 var det premiär för STIB:s tvådagarsevenemang Scaffpoint Sweden, där en mässutställningsdel kombinerades med panelsamtal, debatter och föreläsningar. Tanken är att evenemanget ska arrangeras vartannat år framöver och syftet är att samla byggbranschen, myndigheter och andra intressenter kring temat säkra byggnadsställningar.

Fler anlitar auktoriserade ställningsbyggnadsföretag

STIB bedriver sedan flera år tillbaka en långsiktig utbildningssatsning som dels stärker ställningsbyggarnas teoretiska kunskaper och praktiska förmågor och färdigheter, dels utbildar beställare av byggnadsställningsentreprenader. STIB har även infört en auktorisation som ska bidra till ökad trygghet för beställaren och en kvalitetssäkring av ställningsbyggnadsföretagens verksamhet. På senare tid har allt fler beställare valt att uteslutande anlita auktoriserade ställningsbyggnadsföretag.

–Vi har på senare år nått en viss framgång i vårt arbete med att nå ut till beställarledet med våra utbildningar. Vår ambition är även att utbilda inspektörer från Arbetsmiljöverket, byggherrar och arkitekter. Det är viktigt att även dessa aktörer har en gedigen byggnadsställningskompetens, inte minst utifrån ett säkerhetsperspektiv, säger Håkan Carlsson.

 

b
Lågkonjunkturen kan vara ett bra tillfälle för byggnadsställningsföretagen att se över sin långsiktiga kompetensförsörjning. Foto: Veidekke