INCA WFS net® by Flameguard - NYTT brandskydd för fasad & takfot med EI 45

Typgodkänd för luftspalter 25-45mm, enkelt montage, bäst prestanda & ekonomi

INCA WFS net® by Flameguard är ett nytt och säkert brandtätningssystem för luftspalter i fasad och takfot, applikationer där luftrörelser behövs i utgångsläget, men där man omedelbart önskar en helt tät konstruktion (EI) i händelse av brand.

Brandprovad och klassificerad enligt senaste standarder
Systemet är brandprovat och klassificerat med brandklass EI 45 enligt senaste standarder (EN 1366-4:2021 och EN 13501-2:2016) och har ett Svenskt Typgodkännande - TG 1818.

Bäst byggekonomi

INCA WFS net® by Flameguard är brandklassad EI 45, har ett svenskt typgodkännande och är den brandskyddslösning med EI som ger absolut bäst byggekonomi.

Beställ nu - vi levererar din order med start 1 maj!

Klicka här för att läsa mer om INCA WFS ® by Flameguard

bild

Funktion och prestanda

INCA WFS net® by Flameguard är framtaget för användning i luftspalter mellan 25-45 mm bakom fasadbeklädnaden, i höjd med syllen, i nivå med bjälklaget, samt i den ventilerade takfoten.

Systemet är enkelt att montera och består av ett högpresterande brandsvällande metallnät i kombination med ett insektsnät av aluminium. Systemet säkerställer luftspaltens nödvändiga ventilation och insektsnätets funktion är främst att skapa en skyddszon mot nedfallande smuts och annat material ovan det brandsvällande metallnätet.

INCA WFS net® by Flameguard verkar med maximal funktion utan risk för brandspridning ovanför den brandgräns som skapas. I händelse av en brand fastnar sticklågor, gnistor och värme i det brandsvällande nätet.

Vid 150°C börjar materialet expandera (50 gånger sin egen tjocklek) och förseglar snabbt nätets öppningar och förhindrar att omfattande brandspridning kan ske.    

Miljöbedömd och godkänd enligt

  • Byggvarubedömningen
  • Sunda Hus
  • Listad i Svanen Husproduktportal
  • Miljöbyggnad Ind 13/14/15 - Guld
  • Breeam - Mat07, Mat 08
  • Hållbarhet & beständighet: RISE - EOTA TR 024:2019-08 (Y2)

bild