Balkonginglasning ger fördelar för välbefinnade, komfort och energiförbrukning

Inglasning utgör, enligt branschorganisationen Glasbranschföreningen, också ett skydd för balkongdörren, fönstret och den bakre väggen.

Balkonginglasning är ett behändigt sätt att skapa mer utrymme i en bostad genom att addera ett extra uterum som är skyddat mot väder och vind. Balkonginglasning ger ofta fasaden ett välbehövligt lyft som dessutom minskar slitaget på fastigheten. Ytterligare en fördel med att glasa in fastigheters balkonger är att det kan minska uppvärmningskostnaderna och förlänga balkongens livslängd.

Av: Annika Wihlborg  |  Foto: GBJ Bygg och Ryds Glas | Balco

Balkonginglasning skyddar balkongen mot regn, snö, vind och damm, vilket innebär att säsongen för att kunna nyttja balkongen i många fall för­längs avsevärt. Konstruktionerna i en inglasad balkong hålls torrare och betongens söndervitt­ring på grund av köld avstannar nästan helt. In­glasningen utgör, enligt  branschorganisationen Glasbranschföreningen, också ett skydd för balkongdörren, fönstret och den bakre väggen.

Numera finns det många olika balkong­inglasningssystem att välja på. Fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar behöver ta ställ­ning till om de föredrar skjutluckor, vikluckor eller skjutdörrar som innebär att merparten av glas ytan kan öppnas upp. Många leverantörer erbjuder även metalprofiler i olika färger, dekor­lister, bröstningar och solavskärmningar. 
 

b
En balkonginglasning skapar en luftspalt mellan inglasning och fasad, vilket bidrar till att tilluften värms upp innan den når in i lägenheten.

Kan minska energianvändningen med uppemot 10 procent
En vetenskaplig studie gjord vid Tampere  universitet i Finland visar på flertalet mätbara effekter av balkonginglasning som påverkar de boende långt bortom den ökade trivselfaktorn. Hälsa, miljö och energibesparing är tre faktorer som i hög grad påverkas av balkonginglasning. 

På senare år har balkonginglasningens energi besparande effekter hamnat alltmer i  fokus. Eftersom temperaturen på en  inglasad balkong är något högre året runt så torkar betongkonstruktionerna upp ordentligt. En balkonginglasning skapar dessutom en luft­spalt mellan inglasning och fasad, vilket bidrar till att tilluften värms upp innan den når in i  lägenheten. Det innebär dels att balkongens livslängd kan förlängas rejält och, inte minst, att fastighetens uppvärmningskostnader kan sänkas med uppemot 10 procent. ■